Upphovsrätt

Friskrivningsklausul

Innehållet på alla webbplatser, tillsammans med tillhörande data, bilder, ljud och ljud, skyddas av upphovsrätt och andra rättigheter. Dessa rättigheter ägs av Prisma-IT och/eller andra inom den globala Prisma-IT-koncernen. Utan föregående skriftligt medgivande från Prisma-IT är det inte tillåtet att kopiera denna webbplats eller någon del därav.

Varumärken och handelsnamn

Prisma-IT, Prisma-IT-logotypen, CooCoo, Alliant, ePublisher, Smartwork och OctoPOS samt OctoDOC är registrerade varumärken som tillhör Prisma-IT i olika regioner världen över. Andra varumärken och logotyper på denna webbplats kan tillhöra Prisma-IT, dess dotterbolag, närstående företag och/eller andra organisationer eller individer. Utan skriftligt medgivande från Prisma-IT är det inte tillåtet att använda våra registrerade varumärken och/eller logotyper.

Ansvar

Prisma-IT eller dess dotterbolag (programvaruåterförsäljare) och närstående företag kan inte garantera fullständigheten, riktigheten eller aktualiteten i de löpande uppgifterna. Prisma-IT ansvarar inte för direkta eller indirekta skador av något slag som uppstår från eller på något sätt är relaterade till användningen av webbplatserna, (in)tillgängligheten av webbplatserna eller nyhetsbrev.

Information från tredje part

Informationen på denna webbplats tillhandahålls av tredje part och återspeglar endast bidragsgivarens personliga åsikter. Prisma-IT är inte på något sätt ansvarig för innehållet eller tillgången till en webbplats som är länkad till eller från denna webbplats. Användare är ansvariga för att följa lokala lagar och förordningar när de får tillgång till innehållet.