Vilka är vi?
OctoDOC är ledande inom dokumentprogramvara och effektiviserar företagens dokumentprocesser för ökad effektivitet. Vi fokuserar på kontinuerlig anpassning till tekniska förändringar och erbjuder mångsidiga, användarvänliga lösningar för alla företag.

Vår filosofi är att hjälpa företag i alla storlekar och förbättra kundrelationerna genom optimerade dokumentprocesser. Vi strävar efter att modernisera system som täcker alla aspekter av dokumentprocessen, från design till distribution, för sömlös kundkommunikation.

Historia
Den tid då företagen dikterade kommunikationsmetoderna tillhör det förflutna. Idag har kunderna kontroll över kommunikationen och tvingar företagen att anpassa sig till deras preferenser. Dessa förändringar i kommunikationsprocessen har en direkt inverkan på ett företags tekniska infrastruktur, särskilt deras val av dokumentprogramvara. Det är en kundcentrerad värld där företagen måste vara flexibla och lyhörda för sina kunders kommunikationspreferenser.

Nuvarande
OctoDOCs uppdrag är att hjälpa företag att vårda och stärka sina kundrelationer (Customer Experience Management – CXM) genom att optimera de dokumentprocesser som är involverade. Detta sträcker sig från banbrytande design till flerkanalsdistribution (Document Output Management – DOM), till framåtblickande dokumentgenerering som använder färre resurser för bättre prestanda. På octodoc.io förstår vi CXM (Customer Experience Management) som en omfattande strategi för dokumenthantering och kommunikation, som innefattar skapande, säker lagring, effektiv hämtning och mångsidig distribution av både intern och extern kommunikation för organisationer. Det primära syftet är att attrahera och förvärva nya kunder och behålla lönsamma kunder.
Under de senaste decennierna har konceptet Document Output Management utvecklats avsevärt på grund av den ökande betydelsen av elektroniska dokument. Idag kan det definieras som omnikanalhantering av dokument som distribueras genom hela organisationen. OctoDOC erbjuder verktyg för att underlätta rapportering om dokumentgenerering och distribution, vilket gör det möjligt för våra kunder att kontrollera produktionstoppar samt utskick av kommunikation för att optimalt utnyttja sina resurser.

Framtid
I en ideal värld representerar OctoDOC framtiden för dokumentprogramvara. Det är en kraftfull kombination av Document Output Management-teknik med avancerade verktyg för design och skapande av dokument, och en robust genereringsmotor som kan köras i molnet. Med denna kombination av dokumentprogramvara kan organisationer modernisera sina dokumentprocesser genom att skapa, anpassa, generera och distribuera kommunikation med sina kunder via flera kanaler. Detta förbättrar inte bara kundmötet utan effektiviserar också den interna verksamheten, vilket gör OctoDOC till en strategisk tillgång för alla framåtblickande organisationer.